Vi har fået Aura tilbage!

Kære Aura-læsere.

I nogle år har vi ikke postet her på bloggen, da vores sejlereventyr til Caribien var afsluttet tilbage i 2016. I de sidste år har vi alligevel haft vores solgte båd tæt på os i hverdagen, og sidste år blev vi ejere af Aura igen.

I juli 2016 kom vi hjem til Danmark efter 11 måneders spændende langturssejlads til Caribien i vores sejlbåd Aura. Vi havde nogle vidunderlige måneder med utallige oplevelser, som du kan læse meget mere om her i de tidligere blogindlæg her på aurasejler.dk.

Vi havde undervejs på vores langtur besluttet at sætte vores dejlige båd til salg, da vi vidste at vi i en travl hverdag hjemme i Danmark ikke ville have tid til at sejle med Aura.

På den sidste del af vores tur gennem Limfjorden over Kattegat mod Greve Marina blev vi kontaktet af en tysk mand, der meget gerne ville købe Aura og han ville allerede besigtige båden dagen efter vores hjemkomst. Det sagde vi ja til, og allerede dagen efter vores ankomst i Greve Marina kom han forbi og så båden, og var straks forelsket. Den tyske mand og hans kone begyndte at forhandle købsprisen. Vi var noget overraskede og uforberedte. Dagen efter skrev han en mail om, at han ønskede at købe båden til den sum vi havde talt om, og pludselig var Aura solgt efter én dag i sin hjemhavn.

Det var en meget overvældende oplevelse at møde familie og venner efter et års sejlads og samtidig få solgt den båd, som havde bragt os sikkert over Atlanten to gange.  

Aura sejler ind i Greve Marina med signal- og gæsteflag d. 23. juli 2016 efter 11 måneder på langtur

Køber spurgte, om vi ville stå for at sejle båden til hans hjemhavn, Fleckeby, i Tyskland. Vi tænkte, at det var fint med en sidste tur i Aura nu da handlen var gået så hurtigt, og vi kontaktede Dansk Sejlunion om der var nogle problemer med det, hvilket der ikke var. Så vi sejlede Aura til Fleckeby i strid modvind og masser af blæst. Fleckeby ligger i bunden af indfjorden ”Die Schlei” / ”Slien” tæt ved Slesvig i Nordtyskland. Vi undrede os noget over, hvad man ville med en 37 fods sejlbåd så mange timers sejlads for åbent vand, men at Auras nye ejer nok drømte om sejlads på de store vande på et senere tidspunkt.

Desværre viste det sig efter et par måneder, at køber ikke var tilfreds med Aura. Det mundede ud i, at han stævnede os, og vi havde på dette tidspunkt ingen anelse om, at der lå mange måneder med tyske juridiske dokumenter og mailkorrespondancer foran os.

Handlen blev aftalt og gennemført i Danmark, men fordi vi leverede båden i Tyskland, så er det tysk lovgivning som er gældende, medmindre andet er aftalt i købskontrakten. Vi var overbeviste om, at vi havde solgt båden i Danmark, og var derfor ikke opmærksomme på denne væsentlige detalje i EU-lovgivningen for køb og salg. Derfor blev vi stævnet i retten i Kiel, og vi endte med at have en retssag kørende i 3,5 år.

Overordnet bestod tvisten i, at køber mente vi havde skjult nogle fejl og mangler. Dette på trods af at vi grundigt havde gennemgået båden med køber, da han besøgte os i Danmark og da vi ankom til Tyskland. Køber påmønstrede båden i Maasholm ved indmundingen til Slien og vi sejlede 4 timer for motor sammen, og havde god tid til at vende hver eneste hynde og dørkbræt. Derudover har vi ikke haft nogen intentioner om at skjule noget i og med, at vi har lavet en meget udførlig blog med alle vores oplevelser på vores rejse, herunder alt det der er gået i stykker og repareret.

Ved bådkøb er det normalt at tage båden op for at besigtige den under vandlinjen, men køber ønskede ikke at vi tog båden op til besigtigelse. Det undrede os naturligvis, men køber var meget interesseret i at indgå en hurtig handel og valgte selv aktivt ikke at få taget båden op. Vi havde ikke selv haft båden oppe, siden vi gjorde klar til langturssejlads i august 2015, og vi kunne derfor ikke udtale os. Køber valgte at tage den risiko, og tog den så op i Tyskland en måneds tid efter købet og konstaterede nogle osmoseblærer. Han klagede derfor over osmose, samt andre forhold bl.a. slid i apteringen, som vi mente er synligt at se ved gennemgangen af båden. Derudover generelt at båden var mere slidt end regnet med. Til dette kunne vi sige at Aura er en ældre dame på dengang 36 år, som havde sejlet over Atlanten to gange, så derfor mente vi, at der selvfølgelig ville være en del slitage på båden. Vi var af den overbevisning at der derfor var nogle ting, som skulle laves, eftersom det er slidsomt for en båd at tage på langtur, men at den var sødygtig og sikker at sejle i, eftersom vi lige var kommet hjem fra et års sejlads få dage forinden handlen. Sagen var blot den – at på trods af at slitage er synlig og at vi har gennemgået det mundtlig med køber – så havde vi ikke nedfældet disse oplysninger tydeligt på skrift.

Vi prøvede undervejs i forløbet at indgå forlig med køber, endda med en stor tilbagebetaling af købssummen for at få afsluttet sagen, men køber var ikke interesseret i at beholde båden på trods af den store kompensation, vi tilbød. I Tyskland opererer man ikke med ”købt som beset”, som man gør i Danmark, men med skriftlige mangellister. Denne forskel mellem dansk og tysk ret var en afgørende faktor for, at vi endte med at tabe hele retssagen, som i øvrigt foregik udelukkende på tysk.

Vi var noget trætte efter at have været så lang tid i en retssag med hjertebanken hver gang der tikkede en e-mail ind fra vores advokat eller retten i Kiel, så det var rart at få en afslutning, selvom det på ingen måde var i vores favør. Vi er taknemmelige for, at vi sideløbende stort set har kunne leve vores normale liv, bevare ægteskabet og det gode humør på trods af denne lange misere. Vi sender en stor tak til vores familie og venner for at have lagt øre til vores frustrationer omkring sagen i de mange måneder, det stod på.

Det var selvfølgeligt dejligt og hyggeligt at se Aura igen, da vi blev bådejere igen i februar 2020. I de 3,5 år som retssagen varede, har Aura heldigvis haft det tørt og godt indendørs i en lagerhal på et tysk værft. Vi havde håbet at få hende hjem i foråret 2020, men pga. Coronapandemien kunne vi først få hende i dansk havn i sommeren 2020. Da grænserne åbnede op til Tyskland igen, fik vi sat sejlene (det kan du læse mere om i det kommende blogindlæg) og nu ligger hun i Greve Marina.

På baggrund af vores erfaringer med salg af Aura, vil vi gerne vi nogle gode råd vedr. salg af både – og især til dig, der skal sælge til udlandet:

  1. Sørg for at skabe tydelige forventninger om bådens stand: bådens alder, slitage, hvor meget har den sejlet, hvilke forbedringer er der lavet/ikke lavet osv.
  2. Skriftlighed omkring manglerne: meget vigtigt i Tyskland hvor man opererer med såkaldte mangellister, og muligvis også andre lande – man bruger ikke ”købt som beset”.
  3. Kontakt evt. Dansk Sejlunion og Langturssejlerforeningen for deres råd vedr. salg til udlandet. Da vi solgte, var der ingen særlige råd at hente, men vi håber at det er tilfældet nu eftersom begge institutioner kender til vores sag.
  4. Aftal i købskontrakten hvor der skal være værneting i tilfælde af en retssag. Vi har fået anbefalet af vores advokat at man skriver i kontrakten, hvor en eventuel retssag skal foregå fx Retten i Roskilde.
  5. Afklar hvilke forventninger sælger har til din båd: vil han have en båd, som der stort set ikke skal laves noget på eller er det mere en gør-det-selv-type, som glæder sig til at hygge sig i weekenden og pusle omkring båden.
  6. Der kan være kulturforskelle vedr. vedligehold af både. Vi erfarede, at mange tyskere typisk får taget deres båd op på et værft over vinteren og betaler sig fra at få gjort den klar til foråret, repareret mv. og at der derfor ikke er en så stærk tradition for at gå på havnen og gøre ting selv. Det hænger for nogle tyskere også sammen med, at de kan have meget lang afstand til deres båd pga. store geografiske forskelle og kort kystlinje. I Danmark, er det efter vores erfaringer, mere normalt at man laver sine ting på båden selv.
  7. Lad en advokat gennemlæse kontrakten. Det anbefalede vores advokat at vi skulle gøre ved salg en anden gang, især ved udenlandsk handel.
  8. Giv dig god tid. Lad være med at skynde dig ved en handel. Sov på tingene, og overvej hvorfor en evt. køber har meget travlt med handlen. Overvej på om I begge to vil være tilfredse med handlen efterfølgende.

Det var lidt om vores generhvervede båd Aura 😊 Vi har sidenhen haft gode sejloplevelser med hende – det får I lidt at høre om i det næstkommende blogindlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


× to = 18